Logo Regionu IPSC Polska

a

Start
IPSC
Region IPSC Polska
----------------------
Zapisy
Składki
Deklaracja
Legitymacje
Zawodnicy IPSC Poland Members
Kluby
Komunikaty
Kolegium Sędziów
IPSC - NROI PL

Klasyfikacja
Przepisy
Zawody
Wyniki
Galerie
Linki
Forum IPSC PL
IPSC Global Village

06.04.2014

Kolegium Sędziów IPSC - NROI Polska

2013

Skład NROI Polska:

1. Burzec Wiesław - Przewodniczący
2. Wrona Robert - V-ce Przewodniczący
3. Spychała Maciej - Członek Kolegium
4. Schuppik Dariusz - Członek Kolegium
5. Molenda Dariusz - Członek Kolegium
6. Sioda Katarzyna - Członek Kolegium

Osoby upoważnione do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych IPSC:

1.  Burzec Wiesław (Kraków)
2.  Sanecznik Krzysztof (Rybnik)
3.  Wrona Robert (Ruda Śląska)
4.  Dąbrowski Dariusz (Kraków)
5.  Molenda Dariusz (Kielce)
6.  Cichacz Włodzimierz (Kielce)
7.  Męcwel Przemysław (Poznań)
8.  Górski Dominik (Warszawa)
9.  Czapla Aleksandra (Gdańsk)
10. Miksza Maciej (Gdańsk)

Komunikaty i informacje:

Kolegium Sędziów PZSS:
link Lista aktywnych sędziów strzelectwa dynamicznego (01.01.2014)
link Lista uzupełniająca sędziów strzelectwa dynamicznego (01.01.2014)

Zasady:
Na liście aktywnych są osoby z klasami sędziowskimi: II-RO, I-CRO i P-RM, którzy minimum jeden raz w roku ubiegłym sędziowali na zawodach z kalendarza centralnego ( level II lub III) lub byli na seminarium na początku danego roku.
Pozostali oraz kl. III z uprawnieniami dynamicznymi są na liście uzupełniającej.

link Informacje dodatkowe na forum 

Kurs RO

20.06.2013

NROI Poland IPSC organizuje kurs dla kandydatów na sędziów strzelectwa sportowego w specjalności strzelectwo dynamiczne. Zainteresowani odbyciem kursu muszą posiadać minimum III klasę sędziego strzelectwa sportowego.

Termin kursu:

1 termin: 22-23.06 2013 r.( sob - niedz.) - zajęcia teoretyczne, 29 – 30 czerwca zajęcia praktyczne
2 termin 27-28. 06 2013 r.( czw – piąt. ) - zajęcia teoretyczne, 29 – 30 czerwca zajęcia praktyczne

Miejsce: Strzelnica Twierdza Zielonki k. Krakowa
cena 200,00 zł/osoba + opłaty za licencję

Zainteresowani powinni przynieść ze sobą fotografię legitymacyjną i skan licencji sędziowskiej.

Sędziowie IPSC, którzy nie mają zaliczonego seminarium ze zmian w przepisach IPSC edycja 2012 mogą uczestniczyć w seminarium, które odbędzie się w czasie trwania zajęć teoretycznych kursu sędziowskiego.

Egzamin końcowy będzie odbywał się w obecności członka Kolegium Sędziów PZSS Janusza Kulisia, w związku z czym sędziowie spełniający wszystkie warunki do podniesienia klasy z III na II mogą wziąć udział w kursie uzupełniającym i przystąpić do egzaminu na podwyższenie klasy.

Zgłoszenia i informacje – Maciek Spychała tel 501 787 260, 725 441 949, mail: maciek@scriptor.pl

Zebranie NROI - 21.07.2012, Twierdza Zielonki

W dniu 21.07. 2012 po zawodach level II Liga Słowacko - Polska odbędzie się zebranie zarządu NROI.

Tematyka:
- sprawy bieżące NROI
- sprawy dyscyplinarne

Maciej Spychała - członek NROI

Kurs RO - 22-24.06.2012, Twierdza Zielonki

Związek Strzelectwa Dynamicznego oraz NROI Region Poland IPSC zapraszają na kurs
- Kurs rozszerzający uprawnienia sędziów kl III i II o strzelectwo dynamiczne
- Seminarium dokształcające ze zmian w przepisach edycja 2012

dla sędziów posiadających uprawnienia RO, CRO z zakresu strzelectwa praktycznego.

Kurs odbędzie się w dniach 22-23-24 czerwca 2012 roku na strzelnicy”Twierdza” w Zielonkach.
Zakres kursu: zajęcia teoretyczne + praktyczne

Informacje i zapisy:
Maciek Spychała
tel. 501 787 260
mail: maciek@scriptor.pl

link pobierz info

ipsc Komunikat NROI nr 1 - kurs sędziowski
Kraków 05.05.2010

Na spotkaniu w dniu 26.04.2010 Kolegium Sędziów NROI w składzie:
Maciej Spychała
Dariusz Molenda
Wiesław Burzec
podjęło następujące ustalenia.

- Lista sędziów IPSC pozostaje w tym samym składzie co w roku 2009
- Przyjęto następujące zasady postępowania dotyczące pracy sędziów i ich rejestrację na liście
Krajowej Sędziów IPSC Region Polska
Dla utrzymania licencji sędziowskiej, każdy sędzia IPSC jest zobowiązany do uzyskania minimum 5 punktów w roku, za swoją pracę.
1. Zawody Level 1 - 1 punkt
2. Zawody Level 2 - 2 punkty
3. Zawody Level 3 - 3 punkty
Potwierdzenie udziału sędziego w zawodach będzie wpisywane do książeczek pracy RO CRO , RM specjalnie w tym celu wydanych przez członka NROI.
W przypadku gdy praca sędziego z przyczyn od niego nie zależnych nie będzie mogła być wykonywana w danym roku [choroba ,wyjazd itp.] jego imię i nazwisko pojawi się na Liście Sędziów NROI w kolorze czerwonym. Jeżeli w drugim roku sędzia nadal nie podejmie obowiązków i nie będzie aktywny jako sędzia – zostanie wykreślony z Listy Sędziów NROI Regionu Polska.
Sprawą oczywistą jest, że dotyczy to tylko i wyłącznie sędziów Regionu IPSC Polska.

W związku z licznymi zapytaniami członków Regionu IPSC Polska informujemy
o konieczności przeprowadzenia kursu IPSC na pierwszy stopień sędziowski RO.
Kurs odbędzie się w dniach 10, 11.06.2010 w hotelu i strzelnicy TWIERDZA
w Zielonkach koło Krakowa.
Informacje i zapisy przyjmuje Maciej Spychała
Koszt kursu wynosi 100 zł.

Osoby z Regionu IPSC Polska , które chciały by podjąć pracę społeczną w NROI proszone
są o kontakt: wiesław.burzec@wp.pl tel . 501 451 437.

Za NROI

Wiesław Burzec

link Komunikat do pobrania (pdf)

Archiwum  2009   2008   2007  2006
© Cerber

www.ipsc-poland.org