Logo Regionu IPSC Polska

a

Start
IPSC
Region IPSC Polska
----------------------
Zapisy
Składki
Deklaracja
Legitymacje
Zawodnicy IPSC Poland Members
Kluby
Komunikaty
Kolegium Sędziów
IPSC - NROI PL

Klasyfikacja
Przepisy
Zawody
Wyniki
Galerie
Linki
Forum IPSC PL
IPSC Global Village

21.05.2012

Przepisy i akty prawne

Przepisy IPSC 2012

Wyciąg z przepisów bezpieczeństwa

Handgun
Shotgun
Rifle
Mini-Rifle
Action Air

Grand Tournament
 

Tłumaczenia na j.polski

Pistolet
Strzelba

Pistolet pneumatyczny
 

Akty prawne

Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549)
akty powiązane

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)
akty powiązane

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2000 nr 27 poz. 343)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni (Dz.U. 2006 nr 2 poz. 14)
 

© Cerber

www.ipsc-poland.org