Logo Regionu IPSC Polska

a

Start

IPSC

Region IPSC Polska
---------------------
Zapisy
Składki
Deklaracja
Legitymacje

Zawodnicy IPSC
Poland Members

Kluby

Komunikaty

Kolegium Sędziów
IPSC - NROI PL

Klasyfikacja ICS

Przepisy

Zawody

Wyniki 

Galerie

Linki

Forum IPSC PL

Forum Global Village

IPSC World Magazine

09.06.2014

 

Flaga  Region IPSC Polska
Certyfikat IPSC Poland 2013  
Certyfikat IPSC Poland 2013 Stanisław KwiecieńStanisław Kwiecień
Dyrektor Regionu IPSC Polska
Regional Director of IPSC Poland

e-mail: stankwiecien@gmail.com

web: http://ipsc-poland.org/

Archiwum:
link 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
 

Zapisy

Zasady zapisów do Regionu IPSC Polska i wpisu na listę IPSC Poland 2014 (broń palna):

Wszystkie osoby, które były w latach poprzednich członkami Regionu IPSC Polska:
link Zestawienie IPSC PL BP 2003 - 2013
jeśli posiadają licencję zawodniczą PZSS będą przyjęte i wpisane na listę IPSC Polska 2014 po wpłacie składki członkowskiej z wymaganym opisem (wpłaty indywidualne). W przypadku wpłat zbiorczych od klubów należy dostarczyć listę osób (z wymaganym opisem), których ta wpłata dotyczy.

Wymagany opis:
IPSC 2014, Nazwisko i Imię, Klub, data urodzenia, Alias IPSC*
(* jeśli jest zarejestrowany w centrali, w Kanadzie).

Od nowych strzelców IPSC wymagamy:
opłacenia składki z wymaganym opisem, licencji zawodniczej, rekomendacji klubowej i deklaracji.

Wzór rekomendacji klubowej do IPSC dla strzelców z broni palnej:
---------------------------------------------------------
Klub ...... potwierdza, że następujące osoby:
1. Nazwisko i imię, data urodzenia, numer licencji zawodniczej PZSS
2.
3.

są członkami naszego klubu, znają przepisy IPSC i zasady bezpieczeństwa. Mają umiejętności praktyczne w stopniu umożliwiającym bezpieczny udział w zawodach strzeleckich IPSC z broni palnej...................................
Nazwisko i imię
/funkcja rekomendującego za klub/

----------------------------------------------------------

Skan rekomendacji proszę przesłać na ten link e-mail

W przypadku braku możliwości uzyskania rekomendacji klubowej (kluby bez sekcji dynamicznej) prosimy napisać na ten link e-mail w celu kontaktu z upoważnionym egzaminatorem.

Po potwierdzeniu przez upoważnionego egzaminatora zaliczenia egzaminu kompetencyjnego IPSC  (teoretycznego i praktycznego), spełnieniu pozostałych warunków przyjmiemy adepta do Regionu IPSC Polska i wpiszemy listę IPSC Poland broń palna.

Wszystkich strzelców IPSC Polska z opłaconą składką na rok 2014 prosimy o wypełnienie i przesłanie deklaracji przynależności klubowej na rok 2014 link Deklaracja


Zasady zapisów do Regionu IPSC Polska i wpisu na listę IPSC Poland Action Air 2014
(pistolet pneumatyczny):

Wszystkie osoby, które były w latach poprzednich członkami Regionu IPSC Polska:
link Zestawienie IPSC PL AA 2011 - 2013
będą przyjęte i wpisane na listę IPSC Action Air Polska 2014 po wpłacie składki członkowskiej z wymaganym opisem (wpłaty indywidualne). W przypadku wpłat zbiorczych od klubów należy dostarczyć listę osób (z wymaganym opisem), których ta wpłata dotyczy.

Wymagany opis:
IPSC AA 2014, Nazwisko i Imię, Klub, data urodzenia, Alias IPSC*
(* jeśli jest zarejestrowany w centrali, w Kanadzie).

Od nowych strzelców IPSC Action Air wymagamy:
opłacenia składki, rekomendacji klubowej lub potwierdzenia zaliczenia egzaminu kompetencyjnego przez upoważnionego egzaminatora i deklaracji.

Wzór rekomendacji klubowej do IPSC dla strzelców IPSC Action Air:
---------------------------------------------------------
Klub ...... potwierdza, że następujące osoby:
1. Nazwisko i imię. data urodzenia
2.
3.

są członkami naszego klubu, znają przepisy IPSC i zasady bezpieczeństwa. Mają umiejętności praktyczne w stopniu umożliwiającym bezpieczny udział w zawodach strzeleckich IPSC Action Air (z pistoletu pneumatycznego)...................................
Nazwisko i imię
/funkcja rekomendującego za klub/

----------------------------------------------------------

Skan rekomendacji (lub potwierdzenia zaliczenia egzaminu kompetencyjnego)
proszę przesłać na ten link e-mail

W przypadku braku możliwości uzyskania rekomendacji klubowej (kluby bez sekcji dynamicznej) prosimy napisać na ten link e-mail w celu kontaktu z upoważnionym egzaminatorem.

Po potwierdzeniu przez w/wym. egzaminatora zaliczenia egzaminu kompetencyjnego (teoretycznego i praktycznego) i spełnieniu pozostałych warunków przyjmiemy adepta do Regionu IPSC Polska i wpiszemy na listę IPSC Poland Action Air.

Wszystkich strzelców IPSC Poland Action Air z opłaconą składką na rok 2014 prosimy o wypełnienie
i przesłanie deklaracji przynależności klubowej na rok 2014 link Deklaracja

Składki członkowskie

Decyzją PZSS składki IPSC za rok 2014r. będą przyjmowane na konto MZSS.

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków

Kredyt Bank, nr konta:
49 1500 1979 1219 7003 4124 0000

Wymagane opisy wpłat składek:
1. Składki od osób strzelających IPSC z broni palnej:
W tytule wpłaty należy wpisać - IPSC 2014, NAZWISKO i imię, KLUB - miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

2. Składki od osób strzelających tylko IPSC Action Air (z pneumatyków):
W tytule wpłaty należy wpisać - IPSC AA 2014, NAZWISKO i imię, KLUB - miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

Informujemy, że ze względu na konieczność terminowego regulowania zobowiązań wobec światowych władz IPSC ustalamy następujące zasady wpłaty składek IPSC za rok 2014:
- składka opłacona do 31.01.2014 wynosi 100,00 PLN
- składka opłacona po tym terminie wynosi 120,00 PLN
- składka od dorosłych, nowo wstępujących w nasze szeregi wynosi 120,00 PLN
- składka od juniorów (do ukończenia 21 lat) wynosi 20,00 PLN
- składka Action Air (bez względu na wiek) wynosi 20,00 PLN

Wzrost składki związany jest z planowanym co rocznym wsparciem organizatorów Mistrzostw Polski w Pistolecie IPSC ( kwotą co najmniej 5 000 zł) oraz sponsorowaniem nagród na GP IPSC.

Data urodzenia nie będzie publikowana na liście członków IPSC Poland. Jest potrzebna do opisu kategorii wiekowej oraz przygotowania bazy zawodników uprawnionych do startów w zawodach IPSC poziomu level II i wyższego (w programie WinMSS).

Jednocześnie informujemy, że aktualizacja listy zawodników na podstawie wpłat (i oczywiście spełnienia wszystkich wymagań dla nowych członków) odbywać się będzie dwa razy w miesiącu - na koniec pierwszego i trzeciego tygodnia.

DVC
Stanisław Kwiecień
Dyrektor Regionu IPSC Polska


Informacje dodatkowe, wyjaśniające:

W roku 2014 nie ma wpisowego.

Składka IPSC PL 2014 od strzelców z broni palnej:
Osoby w wieku powyżej 21 lat = 120zł
(100zł do dnia 31.01.2013)
Osoby w wieku do dnia ukończenia 21 lat (Juniorzy wg kategorii IPSC) = 20zł

Składka IPSC PL Action Air 2014 (pistolet pneumatyczny):
Bez względu na wiek = 20zł

Wpis na odpowiednią listę zawodników obecnych na listach IPSC PL w latach ubiegłych
(i nadanie stałego numeru IPSC POL) nastąpi jedynie po wpływie składki na konto pod warunkiem, że jest opisana w wymagany sposób lub zostanie przysłana deklaracja.

Deklaracja IPSC Poland 2014

Deklaracja - oświadczenie o przynależności klubowej w roku 2014

NAZWISKO

*

Imię

*

ALIAS IPSC

KLUB - Miejscowość

*

Data urodzenia
DD-MM-RRRR

*

Adres poczty elektronicznej
(e-mail)

*

Deklaracja dotyczy listy IPSC *

Broń palna
Action Air
 Ostatnio na liście w roku *

Zgadzam się na otrzymywanie sporadycznych informacji e-mail *
(np. zaproszenia na zawody, ważne wydarzenia)

Tak
Nie

* Pole wymagane do wypełnienia/zaznaczenia wyboru.
Odbiór formularza zostanie potwierdzony na podany adres e-mail.

O wszelkich zmianach proszę informować wysyłając ponownie deklarację z aktualnymi danymi.
Np. o zmianie klubu, adresu e-mail, rejestracji aliasu IPSC...

Legitymacje IPSC Poland 2014

Wzór legitymacji IPSC Poland 2013

09.06.2014
Legitymacje na rok 2014 oraz zaległe na 2013 a opłacone w drugim półroczu 2013 otrzymaliśmy.
Będą wysyłane zbiorczo, do Waszych klubów.

Nie ma możliwości dodruku legitymacji w tym roku, nakład kart bazowych został wyczerpany.

© Cerber

www.ipsc-poland.org