Start
IPSC
Region
Klasyfikacja
Sędziowie
Komunikaty
Kluby
Szkolenia
Zawody
Wyniki
Galerie
Pliki
Linki

19.09.2006

 
Kolegium Sędziów (NROI) Regionu IPSC Polska
Pytania i odpowiedzi NROI (dotyczące problemów sędziowskich)
Komunikat nr 1, wrzesień 2006

Witam szanowne Koleżanki i Kolegów,

Zgodnie z decyzjami Rady Regionu podjętymi 15 sierpnia ukonstytuowało się Kolegium Sędziów IPSC naszego Regionu, czyli z angielska NROI (National Range Officer Institute), w składzie:

  • Wiesław Burzec
  • Jan Kołakowski
  • Jarosław Lewandowski
  • Przemysław Męcwel
  • Zbigniew Świerczek

Zamierzamy prowadzić wszelkie prace w otwarty sposób i w miarę możliwości na bieżąco informować o wszelkich podejmowanych przez NROI czynnościach i zamierzeniach. Każdy z nas ma przydzielony pewien zakres spraw do opracowania, co zapewne zajmie trochę czasu. Pod koniec listopada, na kończących sezon zawodach andrzejkowych w Poznaniu chcielibyśmy przedstawić proponowane zasady organizacji pracy sędziów IPSC, które powinny naszym zdaniem obowiązywać od nowego sezonu. Na początku roku (prawdopodobnie w styczniu, dokładny termin będzie ogłoszony później) chcemy zorganizować kurs sędziowski – seminarium, które poprowadzi jeden z czołowych sędziów IROA. Kurs będzie jednocześnie spełniał wymogi IPSC oraz PZSS i umożliwi tym z kolegów, którzy nie mają jeszcze stosownych uprawnień sędziowskich ich uzyskanie. W załączeniu do niniejszego komunikatu przedstawiamy protokół z zebrania inauguracyjnego NROI, które odbyło się w Katowicach.

Pozdrawiam strzelecko,

Jarosław Lewandowski
[w imieniu NROI Polska]

Kraków, 15 września 2006 r.

*****************************************************************************************

Spotkanie inauguracyjne NROI Regionu IPSC Polska - Katowice, 28 sierpnia 2006 roku

1. Wybranie Przemka Męcwela jako protokolanta spotkania.

2. Zgodnie z zaleceniami Rady Regionu wybranie Przewodniczącego NROI – jednogłośnie wybrano Jarka
    Lewandowskiego.

3. Omówienie najważniejszych spraw bieżących:
a. uzupełnienie uprawnień PZSS przez sędziów którzy ich jeszcze nie posiadają;
b. kursy sędziów IPSC – kto i kiedy ma je organizować, zgłoszenie kursu do IROA;
c. ustalenie gratyfikacji dla sędziów wykonujących swoje zadania (np. Level 3 posiłek, nocleg i startowe,
   a na Level 2 posiłek i startowe);
d. ustalenie wzorów licencji.

4. Przetłumaczenie przepisów IPSC na język polski i przedstawienie ich do zaakceptowania przez PZSS,
    aby ta konkurencja była zatwierdzona i akceptowana przez WPA oraz PZSS.

5. Ustalenie klas mistrzowskich dla zawodników – wzorując się na systemach już istniejących w PZSS.

6. Każde zawody Level 2 mają mieć akceptację NROI (odbiór torów i zatwierdzenie obsady sędziowskiej).

7. Wyniki wszystkich zawodów mają być dostępne jako zamknięte pliki PDF do pobrania z oficjalnej strony
    Regionu IPSC Polska, na potrzeby przedstawiania wykazów startów w PZSS i WPA.

8. Rozdzielenie zadań domowych dla członków NROI:

  • Janek – współpraca międzynarodowa
  • Jarek – tłumaczenie przepisów
  • Przemek – drużyny, przestrzeganie Fair Play
  • Wiesiek – lista sędziów, licencje, sprawy bieżące
  • Zbyszek – szkolenia dla strzelców (jednolity schemat)

9. Następne spotkanie wyznaczono w Krakowie, podczas zawodów IPSC Cracow Open.
 

www.ipsc-poland.org