Logo Regionu IPSC Polska

a

Start
IPSC
Region IPSC Polska
----------------------
Zapisy
Składki
Deklaracja
Legitymacje
Zawodnicy IPSC Poland Members
Kluby
Komunikaty
Kolegium Sędziów
IPSC - NROI PL

Klasyfikacja
Przepisy
Zawody
Wyniki
Galerie
Linki
Forum IPSC PL
IPSC Global Village

03.05.2013

Deklaracja
Deklaracja - oświadczenie o przynależności klubowej w roku 2013

NAZWISKO

*

Imię

*

ALIAS IPSC

KLUB - Miejscowość

*

Data urodzenia
DD-MM-RRRR

*

Adres poczty elektronicznej
(e-mail)

*

Deklaracja dotyczy listy IPSC *

Broń palna
Action Air
 Ostatnio na liście w roku *

Zgadzam się na otrzymywanie sporadycznych informacji e-mail *
(np. zaproszenia na zawody, ważne wydarzenia)

Tak
Nie


* Pole wymagane do wypełnienia/zaznaczenia wyboru.
Odbiór formularza zostanie potwierdzony na podany adres e-mail.

O wszelkich zmianach proszę informować wysyłając ponownie deklarację z aktualnymi danymi.
Np. o zmianie klubu, adresu e-mail, rejestracji aliasu IPSC...

 

© Cerber

www.ipsc-poland.org